Gen

Jeneratör

Jeneratör, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir makinadır. Mekanik enerjinin kaynağı buhar makinesi, su, içten yanmalı motor, rüzgar türbini olabilir. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmeye yarayan aletler elektrik motorlarıdır ve elektrik motorlarıyla üreteçlerin pek çok ortak yanları vardır. Elektrik üretiminin temel ilkeleri İngiliz bilim adamı Michael Faraday tarafından 1820’lerde keşfedildi. Elektrik üretimi elektrik ve diğer kaynaklardan enerji üretme sürecidir. Michael Faraday’ın temel prensibi hala kullanılmaktadır: Elektrik, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde döndürülmesi ile üretilir. Elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletkenlerin bulunduğu ve bu şletkenlerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinadır. Evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerine ihtiyaç duyarız.