Access

Kartlı Geçiş Sistemleri

Kartlı Geçiş Sistemleri can, mal ve bilginin korunması amacıyla kullanılmaktadır. Personel Devam Kontrol/Takip Sistemi, Kartlı Geçiş Sistemleri ile entegre edilebilmektedir.Kartlı Gecis Sistemleri, Kim, Nerede, Ne zaman, Ne Kadar süreyle cevabını alabileceğiniz denetim sağlayabileceğiniz sistemlerdir. Kullanıcıların yetkilerinin tanımlanmasını sağlar, geriye dönük raporlama imkanı verir.

Personel Devam Kontrol/Takip Kontrol Sistemleri ise, işletme içinde belirlenmiş kontrol noktalarındaki geçiş hareketlerini, yasal mevzuatlara, vardiya saatlerine ve işletmenin özel koşullarına göre anlamlı hale getirerek, her personelin o ay içindeki çalışma saatini tespit eder. Ayrıca bordroya esas teşkil eden puantaj bilgilerini oluşturur.