Car Park

Otopark Yönetim Sistemleri

Günümüzde nüfusun hızlı artması ve gelir düzeyindeki artış beraberinde trafiğe çıkan araç sayısı her gün daha da artmaktadır. Araçların trafikte bulunması ile park etme süreleri bir bütün olarak ele alındığında araçların park halinde olmaları durumunda da otopark sorunu ortaya çıkmaktadır.

Otopark motorlu araç trafiğinin hareketsiz olduğu zamanların geçirileceği yer olarak tanımlanmaktadır. Otoparklarda park yerlerinin sürücüler için yetersiz ve kullanışsız olması ve sürücülerin hatalı park etmelerinden kaynaklanmaktadır.

TSE’nin “otolar için otopark tasarım kuralları” standartında otopark herkesin kullanımına açık olan ve park edecek araçlara ayrılan yol kenarı ve yoldışı otopark olmak üzere iki çeşidi bulunan yer veya tesis olarak tanımlanmıştır. Otopark sorununu çözme çalışmaları teknolojinin kullanımıyla birlikte otopark yönetimi olarak ele alınmaktadır.

Otopark yönetimi, mevcut park alanlarının daha verimli kullanılmasını teşvik eden, otopark kullanıcılarına verilen hizmetlerin kalitesini arttıran ve otoparkların tasarımını geliştiren çeşitli stratejileri içermektedir.

Otopark yönetimi ile birlikte sürücüler araçları için boş park yeri aramak için harcadıkları yakıt miktarı ve harcadıkları zaman minimuma indirilecektir. Daha az yakıt tüketimi, araçların neden olduğu hava ve gürültü kirliliği de en aza inecektir. Ayrıca boş yer ararken oluşturdukları trafikten dolayı meydana gelen uzun araç kuyrukları azalacaktır. Sürücünün boş yer ararken yaşadığı stresin azalması ve otopark kullanım oranının artması sonucunu ortaya çıkaracaktır.